Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Dương

0938.616.434

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr Tám

0938.737.565

Chăm sóc khách hàng

Mr Tâm

0938.868.525

Camera KB VISION

Dau-ghi-hinh-KM-463SNVR

Đầu ghi hình KN-4K8116TD

Giá: Liên hệ

CAMERA-IP-KA-SN5006

CAMERA IP KA-SN5006

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

CAMERA-IP-KA-SN1206

CAMERA IP KA-SN1206

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

CAMERA-IP-KA-SN5002

CAMERA IP KA-SN5002

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

CAMERA-IP-KA-SN5001

CAMERA IP KA-SN5001

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-R25663XLNVR

Đầu ghi hình KA-SV2000

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-128STS16

Đầu ghi hình KM-128STS16

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Camera-KM-4012FD

CAMERA IP 12.0 Megapixel KM-4012FD

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Camera-KM-4030SDM

CAMERA IP 3.0 Megapixel KM-4030SDM

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM- 512STS24

Đầu ghi hình KM- 512STS24

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-512STS36

Đầu ghi hình KM-512STS36

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-200MS

Đầu ghi hình KM-200MS

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-500MS

Đầu ghi hình KM-500MS

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-E8

Đầu ghi hình KM-E8

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-4KR12863MNVR

Đầu ghi hình KM-4KR12863MNVR

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-4KR6463MNVR

Đầu ghi hình KM-4KR6463MNVR

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-1663MNVR

Đầu ghi hình KM-1663MNVR

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Dau-ghi-hinh-KM-3263MNVR

Đầu ghi hình KM-3263MNVR

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Hotline: 0938.616.434