Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Dương

0938.616.434

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr Tám

0938.737.565

Chăm sóc khách hàng

Mr Tâm

0938.868.525

VIRDI-KOREA

may-cham-cong-VIRDI FOH-02

Máy chấm công VÂN TAY VIRDI FOH-02 (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-1000

Máy chấm công THẺ VIRDI AC-1000 (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI SR-100FP

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ VIRDI SR-100FP (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-Virdi FMD-10

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ Virdi FMD-10 (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-2100H

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ VIRDI AC-2100H (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-4000

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ VIRDI AC-4000 (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-7000

Máy chấm công VÂN TAY Virdi AC-7000

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-6000

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ VIRDI AC-6000 (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-5000i

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ VIRDI AC-5000 (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-VIRDI AC-F100 Smart-i

Máy chấm công VÂN TAY/THẺ VIRDI AC-F100 Smart-i (KOREA)

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

may-cham-cong-AR-837EF9DO

Máy chấm công VÂN TAY / THẺ AR-837EF9DO

Giá: Gọi 0938 868 525 để biết giá đang khuyến mãi

Hotline: 0938.616.434