Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Dương

0938.616.434

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr Tám

0938.737.565

Chăm sóc khách hàng

Mr Tâm

0938.868.525

Báo cháy Hochiki

Beam báo khói dạng phản xạ Hochiki SRA-24

Beam báo khói dạng phản xạ Hochiki SRA-24

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Hiển thị phụ cho trung tâm báo cháy HCV-2-4-8 RA

Trung tâm báo cháy Hochiki 2/4/8 kênh

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo khói quang học Hochiki SLV-24N

Đầu báo khói quang học Hochiki SLV-24N

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo nhiệt gia tăng Hochiki DSC-EA

Đầu báo nhiệt gia tăng Hochiki DSC-EA

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Trung tâm báo cháy Hochiki 8- 64 kênh

Trung tâm báo cháy Hochiki 8- 64 kênh

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Hộp báo cháy khẩn cấp Hochiki HPS-SAH

Hộp báo cháy khẩn cấp Hochiki HPS-SAH

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Trung tâm báo cháy kết hợp xả khí Hochiki 2-4-8 kênh

Trung tâm báo cháy kết hợp xả khí Hochiki 2/4/8 kênh

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Hiển thị phụ cho trung tâm báo cháy HCV-2-4-8 RA

Hiển thị phụ cho trung tâm báo cháy HCV-2/4/8 RA

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo nhiệt cố định Hochiki DFE-60E90E

Đầu báo nhiệt cố định Hochiki DFE-135/190

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo lửa tử ngoại Hochiki HF-24

Đầu báo lửa tử ngoại Hochiki HF-24

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo khói chống nổ Hochiki SLR-E-IS

Đầu báo khói chống nổ Hochiki SLR-E-IS

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo nhiệt chống nổ Hochiki DCD-1E-IS

Đầu báo nhiệt chống nổ Hochiki DCD-1E-IS

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Nút nhấn chống nổ Hochiki CCP-E-IS

Nút nhấn chống nổ Hochiki CCP-E-IS

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Trung tâm báo cháy 3-5 kênh Hochiki RPP-ECW

Trung tâm báo cháy 3/5 kênh Hochiki RPP-ECW

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Trung tâm báo cháy 25-50 kênh Hochiki RPQ-ABW

Trung tâm báo cháy 10 kênh Hochiki RPS-AAW10

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Trung tâm báo cháy 25-50 kênh Hochiki RPQ-ABW

Trung tâm báo cháy 10/15/20 kênh Hochiki RPP-ABW

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Trung tâm báo cháy 25-50 kênh Hochiki RPQ-ABW

Trung tâm báo cháy 25-50 kênh Hochiki RPQ-ABW

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Đầu báo khói quang học Hochiki SLV-E

Đầu báo khói quang học Hochiki SLV-E

Giá: Liên hệ để được giá tốt nhất

Hotline: 0938.616.434