Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Dương

0938.616.434

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr Tám

0938.737.565

Chăm sóc khách hàng

Mr Tâm

0938.868.525

Tủ mạng – Tủ Rack Vietrack

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 42U 600×1000

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 42U 600×800

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 42U 600×600

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 36U 600×1000

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 36U 600×800

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 36U 600×600

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 27U 600×1000

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 27U 600×800

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 27U 600×600

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 20U 600×800

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

TỦ RACK MẠNG 20U 600×600

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

Tủ rack mạng 15U 600×800

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Tủ mạng 15U Vietrack

Tủ rack mạng 15U 600×600

Giá: Liên hệ để biết giá khuyến mãi

Hotline: 0938.616.434